.:Programozási alapismeretek
VisszaElőreKisebb betűméretNagyobb betűméretNormál betűméretOldal nyomtatása

Általános információk

Képzés

Informatika tanári szak (IT),
Matematika Bsc nappali tagozat (Mat)

Félév

IT – 1. év őszi félév (illetve keresztfélév a tavaszi félévben),
Mat – 1. év tavaszi félév

Kreditszám

IT – 5,
Mat – 5

Óraszám

2 előadás +
IT – 2 laborgyakorlat + 1 konzultáció,
Mat – 2 laborgyakorlat

Számonkérés

Összevont (folyamatos) értékelés

Előfeltétel

Nincs

Ráépülés

Programozás (A,B,C,T1,T2,E)
Programozási alapismeretek 2. (FSz)
Programozási nyelvek C++ (A,B,C,T1,T2,E)
Programozási módszertan alapjai 1. (B,T1)
Funkcionális programozás (B)
Közismereti informatika (T1,T2)

Ekvivalencia

Bevezetés a programozáshoz 1.
Programozási módszertan 1.
Programozás alapjai 1.

Tematika

Lásd "Előadás" és "Gyakorlat" menüpont.

Célkitűzés

Probléma megoldási stratégiák, az informatikai problémamegoldás alapjai. A problémák megoldásához szükséges informatikai eszközök és módszerek. A problémamegoldás lépései. Mi a programozás, a programkészítés folyamata. A feladat és a program. Programkészítési elvek. Algoritmikus struktúrák és adattípusok kialakulása - programozási modellek. Algoritmus-leíró eszközök.
Konstans, változó, típus fogalma. Elemi és összetett adatok, file-szervezés. Egész és valós számok, logikai értékek, karakterek. Tömbök, szövegek, rekordok - ezek fogalma, használata.
Algoritmikus struktúrák. Elemi algoritmusok típusfeladatokra. Összegzés, eldöntés, keresés, számlálás, maximum-kiválasztás, kiválogatás, rendezések.
Egy programozási nyelv alapvető elemei (értékadás, beolvasás, kiírás, elágazások, ciklusok, eljárások, függvények, konstansok, változók, típusok definiálása). A programfejlesztői környezet, szerkesztés, fordítás, futtatás.
A programkészítés, mint termék előállítási folyamat (feladat-meghatározás, tervezés, kódolás, tesztelés, hibakeresés, hatékonyság- és minőségvizsgálat, dokumentálás) elemi szinten.
Nyelvi, tervezési, kódolási, kipróbálási eszközök, amelyek az algoritmusok, illetve a kitűzött feladatok megvalósításához szükségesek. Egy programozási nyelv (C++) elemeinek megismerése, alkalmazása. Alapvető tesztelési, hibakeresési módszerek, ezek támogatása egy programozási nyelv fejlesztői környezetében. Az elkészült programok minőségi elemzése.
Oldaltérkép

A portál motorja: CMSimple | CMSimple Legal Notices