.:Programozási alapismeretek
VisszaElőreKisebb betűméretNagyobb betűméretNormál betűméretOldal nyomtatása

Általános információk

Képzés

• Informatika tanári szak (IT)
• Matematika Bsc nappali tagozat (Mat)
• Programtervező informatikus [fejlesztő] felsőoktatási szakképzés nappali tagozat (FSz)

Félév

• IT – 1. év tavaszi félév
• Mat – 1. év tavaszi félév
• FSz – 1. év őszi félév

Kreditszám

• IT – 5
• Mat – 5
• FSz – 6

Óraszám

2 előadás +
• IT – 2 laborgyakorlat + 1 konzultáció
• Mat – 2 laborgyakorlat
• FSz – 3 laborgyakorlat + 1 konzultáció

Számonkérés

Összevont (folyamatos) értékelés

Előfeltétel

Nincs

Ráépülés (IT)

Tantárgyi alkalmazások 3
Algoritmizálás, adatmodellezés 1

Ekvivalencia

Programozás (PTI BSc, FSZ)

Tematika

Lásd "Előadás" és "Gyakorlat" menüpont.

Célkitűzés

Probléma megoldási stratégiák, az informatikai problémamegoldás alapjai. A problémák megoldásához szükséges informatikai eszközök és módszerek. A problémamegoldás lépései. Mi a programozás, a programkészítés folyamata. A feladat és a program. Programkészítési elvek. Algoritmikus struktúrák és adattípusok kialakulása – programozási modellek. Algoritmus-leíró eszközök.
Konstans, változó, típus fogalma. Elemi és összetett adatok, file-szervezés. Egész és valós számok, logikai értékek, karakterek. Tömbök, szövegek, rekordok – ezek fogalma, használata.
Algoritmikus struktúrák. Elemi algoritmusok típusfeladatokra. Összegzés, eldöntés, keresés, számlálás, maximum-kiválasztás, kiválogatás, rendezések.
Egy programozási nyelv alapvető elemei (értékadás, beolvasás, kiírás, elágazások, ciklusok, eljárások, függvények, konstansok, változók, típusok definiálása). A programfejlesztői környezet, szerkesztés, fordítás, futtatás.
A programkészítés, mint termék előállítási folyamat (feladat-meghatározás, tervezés, kódolás, tesztelés, hibakeresés, hatékonyság- és minőségvizsgálat, dokumentálás) elemi szinten.
Nyelvi, tervezési, kódolási, kipróbálási eszközök, amelyek az algoritmusok, illetve a kitűzött feladatok megvalósításához szükségesek. Egy programozási nyelv (C++) elemeinek megismerése, alkalmazása. Alapvető tesztelési, hibakeresési módszerek, ezek támogatása egy programozási nyelv fejlesztői környezetében. Az elkészült programok minőségi elemzése.
Oldaltérkép

A portál motorja: CMSimple | CMSimple Legal Notices